ข่าวดีจร้าครม.เห็นชอบเพิ่มสัตว์ทะเลหายากเป็นสัตว์สงวน

หายหัวไปนานเบยครัช มาเป็นกุลีต่างบ้านต่างเมืองทำงาหนักมาก 4 วัน/สัปดาห์ โถๆๆ น้องปลวก 555 บร้าไปแล้วนี่เอง

อ้าวเรามาเข้าข่าวดีของเรากันดีกว่า ในที่สุดวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน  มีการเพิ่มสัตว์ทะเลหายากเป็นสัตว์สงวน ๔ ชนิดใหม่ของไทยซึ่งได้แก่ วาฬบรูด้า / วาฬโอมูระ / ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง

เนื่องจากสัตว์ทะเลทั้ง ๔ ชนิด มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์จนถึงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล อยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหาร ช่วยรักษาความสมดุล และเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ตลอดจนมีความสำคัญในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีการอพยพไปมาระหว่างประเทศ โดยให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง