ปรากฏการณ์ “ปลากอง” นับหมื่นตัวว่ายทวนน้ำขึ้นวางไข่ที่น่าน

Hypsibarbus vernayi.jpg

ชาวบ้านแห่ดู-ถ่ายภาพ “ปลากอง” หรือปลาปีกแดงนับหมื่นตัว ว่ายทวนน้ำขึ้นมาผสมพันธุ์และวางไข่ ช่วงฤดูวางไข่ ที่ลำน้ำมาง บ้านสบมาง หมู่ 4 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปรากฏการณ์ “ปลากอง” เผยปรากฏการณ์นี้จะเกิดเฉพาะวันพระเดือนมีนาฯ ปีละ 2 วันเท่านั้น แถมปีนี้มีน้อยกว่าปีก่อนมาก หลังมีการขุดลอกลำน้ำมาง จนระบบนิเวศเปลี่ยน-น้ำขุ่น

” ปลากอง.” คือ พฤติกรรมการการวางไข่ของปลาปีกแดง หรือ ปลาตะเพียนปากหนวด( Hypsibarbus vernayi. Norman,1925) ซึ่งเป็นปลาในวงศ์ ปลาตะเพียนHypsibarbus vernayi 01.jpg

ดร.ทวน อุปจักร์ อายุ 39 ปี เจ้าของบ่อเกลือวิว เปิดเผยว่า ทุกปีในลำน้ำมางจะมีปลาปีกแดงนับหมื่นตัวว่ายทวนกระแสน้ำ เพื่อขึ้นมาผสมพันธุ์ – วางไข่ในที่ตื้น และมีโขดหิน ในช่วงเดือนมีนาคม โดยชาวบ้านเรียกว่าปรากฏการณ์นี้ว่า “ปลากอง” ซึ่งปรากฎการณ์ปลากองนี้ จะเกิดในวันพระ เพียงแค่ 2 วันของเดือนมีนาคมของทุกปีเท่านั้น หลังจากปลาที่ขึ้นมาผสมพันธุ์-วางไข่แล้วจะกลับไปที่อยู่อาศัยเดิมบางตัวก็ตายตามอายุของปลา
Hypsibarbus vernayi 02.JPEG
อย่างไรก็ตาม ปีนี้ปลาปีกแดงขึ้นมาผสมพันธุ์น้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก เพราะมีการขุดลอกลำน้ำมาง ทำให้ระบบนิเวศในลำน้ำมางไม่ค่อยดี แม่น้ำขุ่นมัว และยังไปทำลายที่อยู่อาศัยของปลาปีกแดง จึงทำให้ปลาตายและหนีไปจากแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลาของหมู่บ้าน ที่ชาวบ้าน ต.ภูฟ้า ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ปลามาอยู่อาศัยและมาวางไข่ เพราะปลาปีกแดง มันจะจำสถานที่ที่มาวางไข่ได้ คล้ายกับปลาแซลมอน
Hypsibarbus vernayi 03.JPEG
ในช่วงที่ปลาขึ้นมาผสมพันธุ์และวางไข่ทางผู้ใหญ่บ้านและกำนันจึงได้ประกาศประชาสัมพันธ์ไม่ให้ชาวบ้านจับปลาในฤดูวางไข่ ถ้าชาวบ้านฝ่าฝืนจะมีการลงโทษโดยการปรับเป็นเงิน 500-1,000 บาทต่อตัว เพื่อจะได้รักษาและอนุรักษ์พันธุ์ปลาปีกแดง ไม่ให้สูญหายไปจากลำน้ำมาง
Hypsibarbus vernayi 04.JPEG

ที่มา:MGR Online