Daily Archives: February 17, 2016

งวงช้างกระดาษใช้วิธีไหนสืบพันธุ์

male Argonaut.jpg, หอยงวงช้างกระดาษ (Paper Nautilus) – ตอร์ปิโดจู่โจมระยะไกลติดตามตัวอัตโนมัติ

หอยงวงช้างกระดาษ จริงๆ แล้วไม่ใช่หอย แต่เป็นสัตว์จำพวกหมึก เช่นเดียวกับสัตว์จำพวกหมึกทั่วๆ ไป ตัวผู้จะมีหนวดเส้นหนึ่ง ซึ่งพัฒนาเอาไว้ใช้สำหรับสืบพันธุ์ เรียกว่า Hectocotylus (ซึ่งก็คือจู๋หมึกนั่นเอง ) ซึ่งในการผสมพันธุ์ของหมึกนั่น หมึกตัวผู้จะสลัด Hectocotylus ออกและเอาไปฝากไว้กับตัวเมีย เพื่อนำไปใช้ในการสืบพันธุ์ต่อไป

แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับหอยงวงช้างกระดาษตัวผู้ก็คือ เมื่อมันสลัด Hectocotylus ออกไปแล้ว Hectocotylus สามารถว่ายน้ำไปหาตัวเมียได้เอง!

แต่แน่นอนว่าข้อเสียของอวัยวะที่หลุดออกไปได้นั่นก็คือ เมื่อมันหลุดออกไปแล้ว คุณจะไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้เลย ถ้าเกิดว่าตอร์ปิโดดันเลี้ยวไปผิดเป้าหมายล่ะ? ยิ่งไปกว่านั้น อวัยวะที่สลัดไปได้ นั่นก็หมายความว่าคุณก็ไม่สามารถรับประสาทสัมผัสจากมันได้เช่นกัน  ดังนั้นสิ่งเดียวที่คุณรู้สึกได้ก็คือความภาคภูมิใจเล็กๆ น้อยๆ แลกมาด้วยอวัยวะที่หายไป…

ทุกวันนี้ ยังไม่เคยมีการพบหอยงวงช้างกระดาษเพศผู้ ที่งอก hectocotylus ใหม่มาแทนได้ นั่นหมายความว่าไม่ว่าตอร์ปิโดนี้จะเข้าถูกเป้าหรือไม่ หอยงวงช้างเพศผู้น่าจะตายลงหลังจากสลัด hectocotylus ไปแล้วไม่นาน ด้วยเหตุนี้หอยงวงช้างกระดาษจึงมักจะรอจนกว่าจะอยู่ใกล้ๆ เป้าหมายที่สนใจ หรือระยะประชิด ก่อนที่จะยิงตอร์ปิโดออกไป

ส่วนหอยงวงช้างกระดาษตัวเมียจะมีชีวิตอยู่ต่อไป พร้อมกับไข่ และตอร์ปิโดที่ฝังอยู่ในตัวไปตลอดกาล!

ทุกวันนี้หอยงวงช้างกระดาษยังไม่สูญพันธุ์ก็แสดงว่าการผสมพันธ์ุแบบนี้ยังใช่ได้ผลดีอยู่

ที่มา-สัตว์โลกสัปดน