Daily Archives: February 3, 2016

Brinicle ‘นิ้วน้ำแข็ง’ ปรากฎการณ์ที่ทำลายสิ่งมีชีวิตเพียงแค่เคลื่อนผ่าน

BRINICLE.jpg

ปรากฎการณ์ Brinicle หรืออาจจะเรียกว่า ปรากฎการณ์นิ้วน้ำแข็ง ( Ice Finger ) เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ สุดอัศจรรย์ที่หาดูได้ยากมากๆ เกิดขึ้นที่ทวีป แอนตาร์กติกา มีลักษณะเป็น น้ำแข็งย้อยลงมาจาก ธารน้ำแข็ง คล้ายนิ้วมือ จนถึงก้นทะเล แถมยังมีความเย็นสูงมากๆ ขนาดที่สามารถฆ่าชีวิตทุกชีวิตที่มันเดินทางผ่านไปได้หมดเลย ปรากฎการณ์นี้หาดูได้ยากมากๆBRINICLE.jpg

น้ำทะเลจะค่อยๆเริ่มแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 องศาเซลเซียส) ถึงแม้อุณหภูมิของน้ำทะเลอยู่ที่ -2 องศาเซลเซียส แต่เพราะน้ำทะเลด้านล่างมีความเข้มข้นสูงจึงทำให้ไม่เป็นน้ำแข็ง
เมื่อน้ำแข็งบนผิวด้านบนสัมผัสกับความร้อนที่อาจจะเป็นแสงอาทิตย์ น้ำแข็งจะเริ่มละลายตัว พอไหลมาเจอรอยแตกบนพื้นน้ำแข็งก็จะไหลลงไปในน้ำ
พอไหลลงไปน้ำและสัมผัสกับน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิ -2 ข้างล่าง ก็จะเริ่มแข็งตัวเป็นน้ำแข็งย้อยเป็นแท่งลงพื้นทะเล
เมื่อสัมผัสกับพื้นทะเลก็จะแพร่ตัวออกไปตามทิศทางการไหลของน้ำ และก็จะแช่แข็งสิ่งมีชีวิตต่างๆไปด้วย

BRINICLE-1.jpg

บริเวณส่วนปลายของน้ำแข็งย้อยจะเห็นเป็นเส้นสายคล้ายเส้นใยบางจำนวนมาก เมื่อน้ำมาสัมผัสกับเส้นใยเหล่านี้ก็จะพอกตัวเป็นน้ำแข็งหนาขึ้นเรื่อย(น้ำจะไม่แข็งตัวถึงอุณหภูมิต่ำ ถ้าไม่มีแกนให้ให้เกาะ เหมือนที่เราเห็นทำไม่เวลาเปิดน้ำอัดลม แล้วจุ่มหลอดลงไปทำไมจึงเกิดน้ำแข็งลามลงไปตามหลอดเนื่องจากหลอดทำตัวเป็นแกนให้น้ำแข็งเกาะ ทั้งยังสร้างให้เกิดฟองเล็กเป็นแกนให้น้ำแข็งเกาะเพิ่มอีกทางหนึ่ง

นิ้วน้ำแข็ง.jpg

 

นอ้วน้ำแข็ง 02.jpg

 

ที่มา: jokergameth.com, BBC naturehuffingtonpost.co.uk