อะไรนะเซ็กส์ครั้งแรกของโลกใช้ท่าขนาบด้านข้าง

เซ็กส์ท่าขนาบข้าง

ความรู้ใหม่ครับจากเฟสบุ๊ค Science Illustrated

ฟอสซิลของปลาหุ้มเกราะที่พบในสกอตแลนด์, จีน, เอสโตเนีย ฯลฯ คือหลักฐานที่ชี้ว่าการสืบพันธุ์แบบภายในของสัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 385 ล้านปีที่แล้ว ปลาหุ้มเกราะดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่าพลาโคเดิร์ม (antiarch placoderm) นี้มีขนาดตัวยาวประมาณ 8 เซนติเมตร และอาศัยอยู่ในทะเลสาบยุคเดโวเนียน

จอห์น ลอง นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส ออสเตรเลีย ศึกษาวิเคราะห์ ฟอสซิลของมันทุกชิ้นเท่าที่จะหาได้ เขาสันนิษฐานว่าพลาโคเดิร์มไม่ได้ปล่อยไข่และอสุจิให้ออกมาผสมกันในน้ำเหมือนปลาอื่น แต่พวกมันจะจับคู่ผสมพันธุ์แบบภายใน พลาโคเดิร์มผสมพันธุ์ในท่าว่ายขนาบข้างกัน ซึ่งเป็นท่าที่ตัวผู้จะสามารถสอดใส่อวัยวะสืบพันธุ์รูปตัว L ของมันเข้าไปในช่องสืบพันธุ์ของตัวเมีย และยึดตัวเมียเอาไว้จนกระทั่งการถ่ายน้ำเชื้อเสร็จสิ้น ดังนั้นจึงเกิดการสันนิษฐานว่า “เซ็กส์” ครั้งแรกของโลกอาจเป็นท่าขนาบข้างของพลาโคเดิร์มนี่เอง

โอ๊วมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ที่มา :SCIENCEILLUSTRATEDThailand