วิธีการเก็บตัวอย่างตรวจ DNA แมนต้าแบบใหม่

Andrea-taking-mucus-sample-of-giant-manta-in-Ecuador

โดยทั่วไปการศึกษา DNA ในสัตว์จะใช้วิธีการตัดชิ้นเนื้อเช่นครีบเพื่อนำไปศึกษา แต่ว่าตอนนี้ Dr. Andrea Marshall ได้ลองใช้เทคนิคใหม่และจากผลการใช้วิธีเก็บตัวอย่างเมือก(mucus) ของแมนต้าแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ตรวจ DNA ซึ่งนำมาใช้ในวิธี PCR-based ในการศึกษาพันธุ์กรรมของประชากรแมนต้า โดยที่นักดำน้ำหรือฟรีไดฟว์ลงไปเก็บตัวอย่างของเมือกแมนต้าโดยใช้แปรงสีฟัน ซึ่งวิธีการนี้เป็นการลงต้นทุนและไม่ต้องมีอุปกรณ์มากเหมือนวิธีการแบบเดิมและลดการคุกคามสัตว์น้ำ

Dr. Andrea Marshall กล่าวว่า การศึกษาและวิจัยภาคสนามในการเก็บตัวอย่างสัตว์ป่านั้นอาจส่งผลกระทบกับสัตว์และกลุ่มนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรที่การพัฒนาเทคนิคการจัดเก็บตัวอย่างของสัตว์ที่เราต้องการไปพร้อมๆกัน เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดกับสัตว์ที่เรากำลังหาทางปกป้องและอนุรักษ์นั่นเอง

ที่มา:SCUBALIFE

Photo credit : Andrea Marshall (รูปประกอบแสดงการเก็บตัวอย่างด้วยแปรงสีฟัน)