งูทะเลปะทะปลาหินใครจะเป็นผู้ชนะ

Rick Trippe01

เมื่อสัตว์มีพิษแห่งท้องทะเลมาพบกัน (กัดกัน) อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อ Rick Trippe ได้บันทึกภาพของสองสิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเลที่ต่อสู้กันนอกชายฝั่งดาร์วินฮาร์เบอร์ ( Darwin Harbour ) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งภาพของงูทะเลที่งับปลาหินอยู่ และขณะเดียวกันปลาหินก็งับงูทะเลอยู่เช่นกัน

Sea snake & Stonefish 02

Rick Trippe เข้าไปแยกพวกมันจนต่างก็ว่ายน้ำไป โดยที่เขาใช้ถุงมือป้องกัน และจับงูจากทางด้านหลังเพราะงูทะเลมีพิษที่ร้ายแรงมาก แล้วจึงจับปลาหินที่ติดออกด้วย หลังจากนั้นทั้งเจ้างูและปลาหินดูจะมีความสุข แต่เจ้างูยังไปว่ายยั่วเจ้าปลากะจะปะฉะดะอีกรอบ

sea snake & stone fish 03

แต่เขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองต่างก็เสียชีวิตเนื่องจากงูทะเลนั้นเป็นงูพิษร้ายแรงพิษของงูทะเลนั้นสามารถทำลายระบบประสาทได้ ส่วนปลาหินนั้นก็เป็นปลาที่มีพิษเช่นกันตัวของมันจะมีก้านครีบแข็งขนาดใหญ่ที่ครีบหลัง ครีบอก และครีบท้อง ก้านครีบที่แข็งนี้มีลักษณะเป็นหนาม จะมีพิษร้ายแรงมากเพียงแค่โดนตัวมันศัตรูก็จะได้รับพิษ

Sea snake & stone fish 04

ที่มา : สำรวจโลก 

Photo credit : Rick Trippe